28.04.2022

SZLAKIEM KULTURY LUDOWEJ

Poznanie własnego regionu już w przedszkolu warunkuje świadomość dzieci kim są, gdzie mieszkają oraz skąd pochodzą. Poznanie kultury regionu  powinno rozpocząć się już w przedszkolu, kiedy dziecko jest otwarte na nowe doświadczenia, a co najważniejsze rozpoczyna się kształtowanie poczucia systemu wartości i przynależności do konkretnego miejsca. Związek z własnym regionem jest sprawą bardzo istotną dla ukształtowania w dziecku poczucia własnej tożsamości. Lepsze poznanie i zrozumienie swoich korzeni wpływa na kształtowanie osobowości dziecka otwartego na otaczającą je rzeczywistość. Uświadomienie dziecku, że jego naturalne środowisko: rodzina, społeczność lokalna, ojczyzna są wielką wartością daje poczucie bezpieczeństwa i naturalnej przynależności, które nie jest możliwe bez identyfikacji z najbliższym środowiskiem. Dziecko stopniowo poznając obyczaje i tradycje; poczynając od własnej rodziny, poprzez region, aż do początków usystematyzowanej wiedzy historycznej o Polsce rozwija swoją tożsamość lokalną i narodową.   Ma to znaczenie dla zrozumienia, przez dzieci związków między teraźniejszością, a przeszłością. Uczy szanowania otaczającego świata i  miłości do „małej Ojczyzny”. Wyjazd do Skansenu w Kolbuszowej miał takie właśnie zadanie związane z kulturą regionu i kształtowaniem postaw patriotyzmu lokalnego. Miał wzbudzać zaciekawienie u dzieci otaczającym je światem. Obecnie dzieci coraz mniej wiedzą o regionie, w którym się wychowują i w którym żyją. W ostatnich latach  zanika zainteresowanie odrębnością kulturową poszczególnych regionów, poczucie przywiązania do tradycji ludowej, regionalnej, lokalnej. Chcemy  to zmieniać i poznawać coraz bardziej nasze „korzenie”.