Bł. Edmund Bojanowski w swoim systemie wychowawczym uwzględnił proces stawania się człowiekiem na obraz i podobieństwo Boże poprzez formowanie...