Od maja 2021 r. na podstawie umowy o współpracy KUL Jana Pawła II ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek BDNP realizowany jest projekt Aktualność...