Jan Paweł II niejednokrotnie przypominał, że wiara i rozum to dwa skrzydła będące podstawą europejskiej cywilizacji. Istotnie, wiara i rozum – to...