Mianem wojny określa się walkę zbrojną, którą prowadzą ze sobą równe i suwerenne społeczeństwa, aby uzyskać to, co uważają za swoje prawo lub za...