Dynamizm zdarzeń ostatniego czasu pozwala zauważyć, że coraz częściej eksponuje się tematykę relacji Państwa i Kościoła. Bywa, że próbuje się...