Krzyszof Arsenowicz: … Problem braku miłości jest faktem. Często spotkamy się z rozpaczą, depresją i innymi stanami a zarazem procesami...