Krzyszof Arsenowicz: O miłości mówi się dużo, gdyż człowiek wiąż odczuwa jej brak. Nawet jeśli ma kochającą go rodzinę, to i tak zawsze chce coś...