Mikołaj Krasnodębski: Karol Wojtyła w książce Miłość i odpowiedzialność (Lublin 1986) zwraca uwagę, że miłość jest związana z normą...