„(…) Publikacja stanowi studium historyczno – pedagogiczne, wpisujące się w nurt dyskusji naukowych nad dziecięcymi zabawkami, które należy...