24.04.2021

TYDZIEŃ BIBLIJNY

Od trzynastu lat w polskim Kościele Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II promuje inicjatywę przeżywania III Niedzieli Wielkanocnej jako „Niedzieli Biblijnej” i następującego po niej tygodnia jako  Tygodnia Biblijnego. Zaczynając od niedzieli 18 kwietnia 2021 r.  rozpoczęliśmy XIII Tydzień Biblijny, którego motywem przewodnim były słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Nawiązują one do tematu całego roku duszpasterskiego Kościoła w Polsce, w którym rozważa się tajemnicę Eucharystii jako Wieczerzy Pańskiej. My także w Ochronce w tym tygodniu szczególnie staraliśmy się wspólnie czytać Pismo Święte i rozmawiać na temat poznanych przypowieści.