07.05.2021

W Zagrodzie Muzeum Wsi Markowa

Piękno Ojczyzny i naszej miejscowości, w której mieszkamy. W tym tygodniu na zajęciach w Ochronce poznawaliśmy różne zakątki naszego kraju oraz naszą rodzinną miejscowość – Markową. Chcemy powiedzieć, że piękna jest historia naszej miejscowości i ma ciekawe zabytki kulturowe. Nasza grupa ochronkowa ostatnio, zwiedzała Zagrodę Muzeum Wsi Markowa, dowiedzieliśmy się jak żyli nasi Przodkowie i jakimi narzędziami posługiwali się w pracy. Bardzo nas to wszystko ciekawiło w Skansenie a najbardziej wielki drewniany wiatrak, który mielił dawno temu zboże, na pachnący świeży chleb, który piekły nasze Pra Pra Pra Pra Babcie. Na zakończenie zebraliśmy się przed Kapliczką Matki Bożej i modliliśmy się za wszystkich mieszkańców Markowej, bo tradycją jest tutaj, że w miesiącu maju ludzie zbierają się przed Kapliczkami i śpiewają dla Maryi Litanię Loretańska i różne pieśni maryjne. Matko Boża Markowska, módl się za nami.

 

Materiały zamieszczone na stronie można pobierać wyłącznie po uzgodnieniu z dyrekcją.