17.04.2022

Wielkanoc

Święta Zmartwychwstania Pańskiego  to wielka radość w naszej Ochronce. Dzieci odwiedziły z życzeniami świątecznymi samotnych sąsiadów. Następnie wzajemnie składały sobie życzenia, dzieliły się jajkiem a następnie zasiadły do świątecznego stołu. Po spożyciu obiadu dzieci otrzymały   upominki świąteczne.