23.12.2021

WIGILIA W OCHRONCE

Poprzedzając Wigilię, która zgromadzi dzieci i ich rodziny przy świątecznym stole, cała wspólnota ochronkowa spotkała się, aby złożyć sobie życzenia, posłuchać historii o narodzeniu Jezusa i podzielić się białym opłatkiem.

Po wspólnych życzeniach każda grupa przygotowała stół wigilijny, aby przy nim usiąść do wigilijnego obiadu. tak świętowała grupa Maluchów:

Starszaki także nakryły stół wigilijny. posiłek trwał długo. spożywanie barszczu i ryby były przeplatane rozmową i kolędowaniem: