22.03.2022

WODA ŹRÓDŁEM ŻYCIA

 22 marca 2022 r. dzieci odchodziły Światowy Dzień Wody. Z tej okazji wszystkie dzieci przyszły do przedszkola ubrane w kolorze niebieskim zamieniając się tym samym w kropelki wody. Zabawa miała na celu rozwinięcie zainteresowania otaczającym światem, rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące zasoby wody pitnej, uświadomienie znaczenia wody dla życia i zdrowia ludzi, zwierząt i roślin. Kształtowanie  wdzięczność dzieci wobec Pana Boga za Jego wielki dar stworzenia.

Dzieci w dniu dzisiejszym brały udział w zabawach muzycznych, badawczych oraz umysłowych. Przedszkolaki poznały proces obiegu wody w przyrodzie i dowiedziały się jak dużo jej jest na kuli ziemskiej.  Ćwiczyły umiejętność wnioskowania o zjawiskach przyrodniczych na podstawie obserwacji i doświadczeń. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem obserwowały oraz samodzielnie wykonywały doświadczenia i eksperymenty. Badały co tonie, a co pływa – co się w wodzie rozpuszcza, a co nie.  Poznały też drogę jaką pokonuje woda zanim dostanie się do naszych mieszkań, a także podawały powody dlaczego wodę należy oszczędzać.Podczas różnych zabaw i zajęć nasi mali odkrywcy dowiedzieli się, jak ogromne znaczenie ma woda w przyrodzie. Doświadczenia przyczyniły się do podjęcia działań związanych z oszczędzaniem wody nie tylko w przedszkolu, ale i w domu. Dzieci zadeklarowały, że będą zachęcały domowników do oszczędnego gospodarowania wodą poprzez zwracanie uwagi na umiejętne wykorzystanie jej podczas mycia naczyń, mycia zębów czy kąpieli. Zadania przeplatane były muzyką oraz zabawami rytmicznymi. Dzieci podczas zabawy wykonały  kropelkę wody z balona.