14.10.2021

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO

Wszystkiego Najlepszego z okazji Dnia Edukacji Narodowej usłyszeliśmy dziś/ 14.10.2021/ od naszych dzieci i Rodziców, które wyraziła Rada Rodziców .Słowa skierowane do wszystkich Sióstr i pracowników Ochronki. Słowa niosące wiele uśmiechu, życzliwości i wdzięczności. Dziękujemy za nie.  Jednak nie zapominamy że największym i pierwszym nauczycielem jest Pan Jezus i to dziś też szczególnie Jemu dziękowaliśmy za tak piękny dzień.