25.02.2021

ZAPISY DZIECI DO OCHRONKI

Dyrektor Ochronki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP Niepublicznego Przedszkola w Pilźnie

ogłasza nabór dzieci do ochronki na rok 2021/22.

Wniosek o przyjęcie dziecka można nabyć w ochronce

w dniach od 1 do 19 marca 2021 r.

Wnioski należy składać do końca marca.

Lista przyjętych dzieci zostanie podana do wiadomości

5 kwietnia 2021 r.