05.06.2021

ZBIERAM TO

W obecnym roku szkolnym przystąpiliśmy do programu „Zbieram to w szkole”. Program promowany przez Ministerstwo Edukacji. Misją programu jest niesienie pomocy najbiedniejszym, wśród których pracują misjonarze Sercanie. Pomagamy w Czadzie i na Filipinach. W naszej Ochronce zbieramy baterie, telefony,  znaczki, oraz „dobre monety”. Mówimy przynieś do Ochronki zamiast wyrzucać do śmietnika. Podane recyklingowi lub sprzedane uczynią jeszcze wiele dobra. Zebraliśmy już wiele – 45,10 KG baterii i 6,10kg. telefonów oraz znaczki. Wysyłamy. „Zbieractwo” trwa nadal!!!