31.03.2022

Zwiastowanie NMP

Anioł Pański zwiastował Najświętszej Maryi Pannie i poczęła z Ducha Świętego… Maryjo Matko nasza, Tobie dziękujemy, że jesteś Matką Syna Bożego i prosimy o pokój na całym świecie.

 

Materiały zamieszczone na stronie można pobierać wyłącznie po uzgodnieniu z dyrekcją.