Ubezpieczenie dzieci

W poniższych plikach znajdują się szczegóły związane z ubezpieczeniem dzieci w Ochronce Sióstr Służebniczek BDNP w Dębicy na rok przedszkolny 2023/2024.

Załącznik nr 1 –  oferta grupowego  ubezpieczenia   35 zł

Załącznik nr 2 –  40 zł