10.01.2023

Dziękujemy Ci Ojcze Święty…

Dnia 5 stycznia w łączności z Kościołem razem z parafianami uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej za zmarłego papieża Benedykta XVI. Dziękowaliśmy za Jego życie oraz prosiliśmy by Dobry Bóg przyjął Go do Swego Królestwa. Inicjatywa ta została podjęta na prośbę Księdza Biskupa Sandomierskiego Krzysztofa Nitkiewicza. S. Małgorzata Pieniążek