16.10.2023

Dziękujemy za wychowanie…

Dziękując każdemu z Nauczycieli za trud wychowania, opieki i nauczania, dzieci przygotowały z tej okazji krótki montaż słowno – muzyczny. Wyraziły w wierszach i piosenkach to wszystko, co kryją dziecięce serca. Tego dnia także naszym Solenizantkom złożyliśmy życzenia, by Dobry Bóg miał je w swej opiece.