31.03.2022

Na ludowo i Edmundowo

Dziś w naszej dębickiej ochronce przeżywaliśmy wyjątkowy dzień – przegląd pieśni Edmundowych i przyśpiewek ludowych. Aż się serce radowało. 
Scena zajaśniała pięknem dzieci ubranych w ludowe stroje, a śpiew pomknął wprost do nieba dziękując Bogu za dar bł. Edmunda Bojanowskiego i polskie tradycje ludowe. Dzieci z wielkim zaangażowaniem wystąpiły prezentując swe artystyczne talenty. Piękne stroje, śpiew z głębi dziecięcych serc i taniec… To były niezapomniane chwile.
s. Bernadetta Dąbrowska