15.11.2021

„Patriotyzm w naszych sercach”

Dumny biały Orzeł, Ściany nam ozdabia

Dumne Polskie dziecko Światu opowiada

O wielkich Polakach tych znanych i nie, O których czynach  w sercach Polaków duma dmie.

Dzisiaj w wolnej Polsce Szczęśliwie żyjemy

Tym którzy o nasz kraj dbają Bardzo dziękujemy

W naszej Ochronce kolejny raz wielkie wydarzenie. Każdy z Dzieci ubrany w galowy strój już od rana w świątecznym nastroju wkraczał w progi Ochronki. To wielkie wydarzenie zarówno Patriotyczne jak i Edmundowe jest ważnym momentem aby porozmawiać na temat Ojczyzny i głównego Patrona Ochronki, objąć modlitwą. W naszej społeczności połączone te wydarzenia są razem, ponieważ bł. Edmund był wielkim Patriotą i tego sam nas uczy. On, tak schorowany, oddał całe swoje serce dla najbiedniejszych pośród ubogiej wiejskiej ludności. Bł. Edmund pokazał nam, jak można o Polskość walczyć pięknym słowem, gestem dobroci dla drugiego, talentami. Dzisiaj dziękujemy za tych, którzy życie swoje oddali za Niepodległość. Dziękujemy także za dar bł. Edmunda Bojanowskiego, który oddając całego siebie dla innych, ukazał nam jak warto poświęcać swoje życie. Nie zabrakło oczywiście Hymnu Narodowego, poprzez którego wyśpiewanie łączyliśmy się z wszystkimi Polakami.    s.Dorota