19.11.2021

Starszaki w Muzeum Misyjnym

Z okazji 207 rocznicy urodzin bł. Edmunda Bojanowskiego, 17 listopada dzieci z grupy „Mrówki” udały się do Domu Generalnego Sióstr Służebniczek przy ul. Bojanowskiego 10 aby zwiedzić Salę Pamięci poświęconą życiu i działalności sióstr na ziemiach dębickich. Spotkanie prowadziła katechizująca w ochronce s. Ksaweriana. Druga część spotkania odbyła się w Sali Misyjnej w której siostry zgromadziły eksponaty przywiezione z misji w Ameryce Południowej. Tu przewodniczką była s. Petronela, która 38 lat posługiwała na misjach.
 
s. Weronika Ortyl