Świętość realizacją szczególnej godności człowieka Wezwanie do świętości realizuje się w życiu społecznym. Dlatego właśnie opiera się ono na...