22.09.2023

„Tydzień wychowania”

Jak co roku rozpoczęcie roku przedszkolnego w naszej ochronce podczas wspólnej modlitwy na Eucharystii zbiega się z tygodniem wychowania. Bo przecież nikt i nic tak nie ochroni każdego z nas, jak Pan Bóg w swej Miłości i Dobroci. Dziękowaliśmy za wychowawców, jakimi w pierwszej kolejności są nasi Rodzice, także za cały nasz ochronkowy Personel. Chcemy wzrastać w mądrości i łasce, jak Pan Jezus, który jest dla nas wzorem.

s.

Dorota Gościńska