10.09.2022

Urodziny Maryi

To miejsce w ogrodzie przedszkolnym zna każde dziecko. Wiele razy dzieci wraz z siostrami i paniami zatrzymują się w tym miejscu, aby tam pomodlić się modlitwą Anioł Pański lub częścią różańca. Tego dnia nie mogło tam zabraknąć wszystkich przedszkolaków, bo okazja do tego była wyjątkowa. To były urodziny Maryi. Poprzez wspólny śpiew i modlitwę wyraziliśmy miłość do Matki Bożej, dziękując przy tym za wszystkie łaski, które otrzymaliśmy przez Jej ręce.

Wzruszające było to, gdy jedna mama opowiadała, że jej dziecko wieczorem w domu z wielkim przejęciem mówiło, że trzeba jutro ładnie się ubrać, bo jest najważniejszy dzień w przedszkolu. Gdy mama zapytała się to będzie, dziecko odpowiedziało: „Urodziny Maryi”. 

Abyśmy i my tak jak małe dzieci umieli tak się cieszyć i przeżywać wyjątkowe dni w naszym życiu i ważne dni naszej wiary.